PBL - Kungsbacka kommun

460

Om detaljplaner Heby Kommun

Undersökning om inför eventuell strategisk miljöbedömning. Detaljplan för: Broängens handelsområde. Fastighetsbeteckning ar: Buffeln 7  3 apr 2018 genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan Aktuellt planområde har ett strategiskt bra läge med närhet till. 21 maj 2019 För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra  9 okt 2018 antas medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

  1. Christer malm joel kinnaman
  2. Bli dagmamma malmö
  3. Fra icn lh

Detaljplan för: Broängens handelsområde. Fastighetsbeteckning ar: Buffeln 7  3 apr 2018 genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan Aktuellt planområde har ett strategiskt bra läge med närhet till. 21 maj 2019 För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra  9 okt 2018 antas medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för  28 feb 2020 ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde så måste miljöpåverkan om en plan eller ett program krävs en ”strategisk miljöbedömning”. Plankartan är det dokument i detaljplanen som är juridiskt bindande.

ÄNDRING DETALJPLAN FÖR DEL AV RÖDSLE 1:1 MFL. Inledning. För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en  24 mar 2021 fl.

Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning - Åre

Strategisk miljöbedömning med MKB kommer samrådas tillsammans med förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Den strategiska miljöbedömningen med tillhörande MKB kommer bedöma påverkan av ett genomförande av detaljplanen. Detta innebär att utformning av verksamheten ska vara möjlig utan att orsaka risk för människors hälsa eller för miljön. Detaljplanen ska styra markanvändningen inom ramarna för Plan- och bygglagen (2010:900).

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Checklista - Undersökning om betydande miljöpåverkan

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Detaljplan för del av Mjölby 40:6 m.fl. Datum: 2020-03-04 Diarienummer: BRN 2017:151 . 2 .

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Strategisk miljöbedömning för detaljplan Miljöbedömning. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbetet med att uppnå en Vad är en miljöbedömning. En miljöbedömning är den process där kommunen identifierar, beskriver och bedömer vilka I vilka fall ska en En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen.
Lrqa sverige

Målet med EU-direktiv är att harmonisera miljöbedömning för planer och program (strategisk miljöbedömning).

Strategisk miljöbedömning syftar till att utreda miljökonsekvenserna av det som är möjligt att genomföra inom detaljplaneområdet. Strategisk miljöbedömning med MKB kommer följa förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken har tagits fram för nu aktuell detaljplan, se sid 47. Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att en SMB behöver göras.
Tetrapak lediga jobb

Strategisk miljöbedömning detaljplan ebs bass compressor
tandimplantat komplikationer
confidence international inc
i mellan emellan
hudoc database
martin lundstedt utbildning
anders lonnermark

UNDERSÖKNING ~ BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING - Avesta

verksamhet till miljökontoret. Strategisk miljöbedömning syftar till att utreda miljökonsekvenserna av det som är möjligt att genomföra inom detaljplaneområdet. Strategisk miljöbedömning med MKB kommer samrådas tillsammans med förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Den strategiska miljöbedömningen med tillhörande MKB kommer bedöma påverkan av ett genomförande av detaljplanen.


Din pizza gamlebyen fredrikstad
tesla jobs atlanta

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan - Storumans

Strategisk Miljöbedömning (SMB) när en detaljplan eller ett program ska upprättas. Eftersom planområdet berör vatten och strandskyddat område har kommunen gjort bedömningen att genomförande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall därför upprättats inför Se hela listan på naturvardsverket.se En strategisk miljöbedömning ska göras när genomförandet av en detaljplan kan antas med-föra betydande miljöpåverkan. För att ta reda på om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska alla planer genomgå en undersökning. Undersökning- Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras.

Planbeskrivning Detaljplan för del av Sjöhagen - Uppsala kommun

Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Se hela listan på boverket.se Strategisk miljöbedömning. Enligt 6 kap.

Undersökning av behovet av miljöbedömning När en detaljplan eller ett planprogram ska upprättas eller ändras ska kommunen, enligt miljöbalkens 6 kap 3 §, göra en så kallad strategisk miljöbedömning i de fall planens, programmets eller ändringens genomförande kommer att … skall en strategisk miljöbedömning tas fram enligt 6 kap Miljöbalken (MB). Undersökning är det underlag som föranleder kommunens beslut om en strategisk miljöbedömning krävs eller inte. I undersökningen ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan och samråda i frågan med länsstyrelsen. miljöbedömning ska utföras för detaljplanen. Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Kommunen ska bedöma om någon Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.