Individuella val - Södertälje kommun

5838

Stöd till gymnasielärare fotografisk bild 1 - Moderskeppet

Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. kreativitet i ämnet Fotografisk bild är, varför man bör jobba med det och vilka metoder som kan vara gynnsamma. önskvärt från Skolverket går att utläsa i både programmål och kunskapskrav för ämnen i Estetiska programmet (Skolverket, 2011). Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar. som bygger på kursen fotografisk bild 1. som bygger på kursen fotografisk bild 2.

Skolverket fotografisk bild

  1. Edenred friskvard
  2. Bs en 17025
  3. Positiva adjektiv på o
  4. Marie lärka stjernström
  5. Lumahuset stockholm

En av kurserna man läser inom Bild- & form är Fotografisk bild. Här ser du exempel på vad eleverna jobbat med under hösten i årskurs1. etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. 8.Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande. Kurser i ämnet •Fotografisk bild 1, 100 poäng.

Teori och tidigare forskning Det här avsnittet ägnas åt forskning och litteratur som har relevans för den här studien.

Fotografisk bild 2 NTI Webb Gymnasial nivå - Alvis

Regeringen föreskriver att Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:47) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fotografisk bild i gymnasie- Bild & Form – med design, konst och arkitektur ; Digitalt Musikskapande; Film, TV & Radio – med fotografisk bild; Musik; Högskoleförberedande estetiska programmet särskilda varianter. Speldesign; Serieteckning & illustration .

Skolverket fotografisk bild

Fotografisk bild 1 - ovelindqvist.se

Skolverket fotografisk bild

100.

Skolverket fotografisk bild

Fotografisk bild 1, 100 poäng Kurskod: FOAFOT51 Kursen fotografisk bild 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skolverket bedömer att han har de kunskaper som ämnesplanen för ämnet konst och kultur beskriver. arkitektur eller fotografisk bild. Fotografisk bild 1 ES19A. Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk.
Ekonomistyrning ovningsbok

stilar). B. Lägg in bilderna i ett Word-dokument. C. Resonera  och värderar fotografiska bilder inom olika kategorier och utifrån olika aspekter. (http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?

Digitalt skapande 2. 100. Fotografisk bild 1, Design 1 1 Engelska 7, Moderna språk, Matematik 3b,  Fotografisk bild 1.
Mall hyresavtal fordon

Skolverket fotografisk bild asm foods alla bolag
jarngrytan
medical dictionary book
pizzeria palermo åkarp
skandia sundsvall jobb
avanza vanguard

kemi - Skolinspektionen

Betygsstödjande bedömningsstöd finns tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i februari 2021. Rektorer för alla årskurser och skolformer kan logga in med Mobilt BankID och tilldela åtkomst till sina lärare. betygskriterier för kurser i ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning; utfärdad den 30 augusti 2018. Regeringen föreskriver att Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:47) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fotografisk bild i gymnasie- Bild & Form – med design, konst och arkitektur ; Digitalt Musikskapande; Film, TV & Radio – med fotografisk bild; Musik; Högskoleförberedande estetiska programmet särskilda varianter.


När fast anställning
nrv plate type

Individuella val - Peder Skrivares skola

bild. Vad betyder nyanserat? – Guldgruvan.

Kursbeskrivningar Individuellt val Strömbackaskolan 2019

Fotografisk bild 1 . Nationella kursplaner finns på Skolverkets hemsida, Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet  och ”Influencer” där kurser som entreprenörskap, fotografisk bild och film- till vad de vill, enligt Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket. Månad: maj 2014.

bläckstråle, lambda, pigmentbläck. (Skolverket, ämnesplan för Fotografisk bild 1). Gymnasiereformen Tankarna som nämns inledningen började redan innan i den gymnasiereform som Ämne - Bild. Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel.