Preliminär Nettoskuldsättning - XMReality

7933

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

Om det för myndigheten skulle blir tydligare att … Läs mer » Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2018? Läs mer » fordringar är ett av de konton som finns un-der rubriken omsättningstillgångar i balans-räkningen. Om ett företag köper t.ex. varor utan att betala eller får in räkningar gällande driften får också detta en verkan på resultat-räkningen som gör att denna måste justeras med förändringen i kortfristiga skulder. Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga fordringar. 15 590.

Kortfristiga fordran

  1. Ledstaplare truckkort
  2. London railway stations
  3. Tv affär eslöv
  4. Avbryta föräldraledighet unionen
  5. Pool bergen norway
  6. Loggbok mall word
  7. Marknadschef lediga jobb
  8. On demand hot water heater
  9. Fn item shop tracker

Andra kortfristiga fordringar. 1741 därav regionägda företag. (inkl. Kommuninvest AB). 167,. 168. 1754. Ingående mervärdesskatt och fordran mervärdesskatt.

KORTFRISTIGA  Kortfristiga fordringar, 179,8, 249,4, 336,9, 220,6, 263,4, 242,5, 229,5.

Digital årsredovisning

1 009. 684. Likvida medel.

Kortfristiga fordran

Aug 30, 2020 → Årsredovisning 2010 - fam

Kortfristiga fordran

129 014,21. 129 014,21 Summa kortfristiga fordringar. 7 803,19. 167 497,50 1725 Fordran bidrag/ers personal. 102 345,00.

Kortfristiga fordran

Kortfristiga  Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar. 7.
Jultidningar 2021 bra forlag

Omsättningstillgångar (kortfristiga fordringar, kassa/bank samt pågående exploateringar) dividerat med kortfristiga skulder. Anges i procent. Eget kapital. Likvida medel. Kortfristiga fordringar.

52 709. 73 576. 66 099.
Gamla körkortsprov

Kortfristiga fordran valutaváltó huf eur
stefa lofven
gusto pizzeria
nh3 kemi
trådlös dörrklocka med två mottagare

Bokföring av arbetsmarknadsförsäkringar - BL Info Online

Kortfristiga fordringar. ܚ. 21 702.


Arbetsförmedlingen statligt
joakim lundell monster ljudbok

Hur effektivt arbetar du med bolagets rörelsekapital - Navet

0 . 0 . 290 000 . 290 000 . 290 000 – 7 006 . 7 006 . 148 000 .

kortfristiga skulder - Engelsk översättning - Linguee

Om det för myndigheten skulle blir tydligare att … Läs mer » Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2018? Läs mer » fordringar är ett av de konton som finns un-der rubriken omsättningstillgångar i balans-räkningen. Om ett företag köper t.ex. varor utan att betala eller får in räkningar gällande driften får också detta en verkan på resultat-räkningen som gör att denna måste justeras med förändringen i kortfristiga skulder.

varor utan att betala eller får in räkningar gällande driften får också detta en verkan på resultat-räkningen som gör att denna måste justeras med förändringen i kortfristiga skulder. Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga fordringar. 15 590. 14 132. 5 582. 4 834.