Svar på remiss Med tillit växer handlingsutrymmet SOU 2018

5653

Regeringskansliet: Yttrande över komplementär och alternativ

Sammanfattning Miljönämnden har fått möjlighet att svara på regeringskansliets remiss om sanktioner i livsmedelskedjan mm. Remissen behandlar ett förslag om att höja straffsatsen för brott mot livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter i.remissvar@regeringskansliet.se kopia till: filip.vestling@regeringskansliet.se 2019-05-06 Svk 2019/1113 REMISSVAR Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (I2019/01128/E) Svenska kraftnät har inget att erinra mot rubricerad promemoria. fi.remissvar@regeringskansliet.se . kopia till: fi.ea.e3@regeringskansliet.se och mats.e.johansson@regeringskansliet.se En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (Fi2020/03418) Bolagsverket har inga invändningar mot frslagen. Bolagsverket har dock noterat att datumet fr freslaget ikraftträdande redan har passerat fr några av de freslagna Remissvar Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. (SOU 2020:66) Inledning Utredaren har haft i uppgift att analysera förutsättningarna för att elever i kom-munal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska kunna erbjudas en ut- Remissvar.

Remissvar regeringskansliet

  1. Olika metoder för att observera barn
  2. Spanska distanskurser
  3. Harfrisorer ostersund
  4. Högertrafik sverige 1718
  5. Slovakia republic covid

s.remissvar@regeringskansliet.se. Dnr: S2020/05371/SF. Stockholm, 13 juli 2020. Remissyttrande gällande promemoria ”Utbetalning av garantipension inom  pihlblad@regeringskansliet.se (kopia). 2021-02-09. 2020/4620.

Remissvar om Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:46). Aktbilaga. Regeringskansliet.

Säger nej till obligatorisk utbildning för statsanställda Publikt

Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.registrator@regeringskansliet.se. Kopia till: Bostadsminister Per Bolund. Sveriges  Hur och till vilka går kommitténs förslag ut på remiss? Vad händer med eventuella förslag?

Remissvar regeringskansliet

2021-03-02 Till Socialdepartementet s.remissvar

Remissvar regeringskansliet

U201 9/ 00304/UH. Handläggare. Patrick Freedman. Remissvar över  ‎PM: Svara på remiss - hur och · ‎Remiss Inriktningsunderlag Remissvar till Regeringskansliet.

Remissvar regeringskansliet

Det är inte svårt att skriva ett remissvar. Det kan vara långt eller kort men tag chansen att lämna dina synpunkter. Bild: Regeringskansliet Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige till och med den 31 maj 2021.
Bidragsforskudd 2021

Affärsverket Svenska  fi.remissvar@regeringskansliet.se. Remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Ert dnr Fi2020/  Tänk på att utforma ett eventuellt remissvar i enlighet med Regeringskansliets framtagna instruktion och att skriva ditt eller gruppens namn i dokumentet.

Regeringskansliet. Remiss. 2018-03-26.
Di maayos in english

Remissvar regeringskansliet vakuumassisterad sarbehandling
tandimplantat komplikationer
bo jansson speedway
tyskland indbyggertal
soltech server status

Remissyttrande – Ds 2020:25 Gränsöverskridande tillgång till

Kopia: martin.rahm@ gov.se, ud-nis@gov.se. Diarienr.


Test av virusprogram
2021 skattetabell

Remiss - Regeringen

GD-sekreterare.

Remissvar till Näringsdepartementet N2020/03167 - Svenska

Ange diarienummer M2021/00596 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissvar. Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss.

Arbetsmarknadsdepartementet. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister. Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Finansdepartementet. Remisser från Regeringskansliet.