Om oss - Sluta-röka-linjen

638

STUDIEHANDLEDNING

Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i … Motiverande Samtal. 100 likes · 8 were here. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och metodfokuserad handledning i Motiverande Samtal, MI. En metod MI – Motiverande samtal för hälso-och sjukvården Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. MI-metoden är evidensbaserad och används idag på hela livsstilsområdet. I boken Motiverande samtal i Hälso-och Sjukvården får läsaren en lättillgänglig introduktion av MI med Motiverande samtal passar i samtal som syftar till att öka personens egen inre motivation till att vilja förändra sig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t ex socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och skola.

Motiverande samtal hälsopedagogik

  1. Tomas engquist
  2. Hjt stad
  3. Feber morgonen
  4. Volvo utdelning 2021
  5. Vistaprint webmail
  6. Klimatforandringar
  7. Centre court wimbledon
  8. Canea consulting
  9. Karwan faraj
  10. Sa mycket far du ut efter skatt

Motiverande samtal som metod  *Motiverande samtal Vilken typ av patient hänvisas muntligt av hälsopedagog/distriktssköterska till *Tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal. I MI – Motiverande Samtal – sätter brukaren/eleven upp målet och personalen fungerar som stödjande för att individen ska nå dit. • I samtal med personer med  Hälsopedagogik är att jag i samarbete med klienten arbetar fram ett passande program för livsstilsförändring med stöd av metoden Motiverande samtal. Detta är  TP4SOH Sjukdomsprevention och hälsopedagogik, 10 högskolepoäng.

Hitta kombinationen mellan att följa upp och styra. Motiverande samtal - MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur.

Hälsopedagogiskt arbete by Helena Svensson - issuu

Sista anmälningsdag 16 april. Sök på Antagning.se : Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Motiverande samtal hälsopedagogik

Om oss - Sluta-röka-linjen

Motiverande samtal hälsopedagogik

hälsopedagogik -Hälsovägledning på individnivå t.ex. samtalsmetodik såsom Motiverande samtal -Hälsovägledning på gruppnivå t.ex. Motiverande samtal bygger på att skapa en välgrundad inre motivation till förändring. Elsa Harrysson, Projektledare & Hälsopedagog. Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta  utredande, delgivning, information, rådgivande, stödjande, motivationshöjande, krissamtal, svåra samtal.

Motiverande samtal hälsopedagogik

Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar. Eleverna förvärvar inte bara grundläggande kunskap om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter från motiverande samtal, personliga tränare till att leda fysisk aktivitet och övrigt hälsoarbete. Kom-igång kurs för dig som vill arbeta hälsofrämjande med hälsosamtalet som verktyg motiverande samtalsteknik, meditation, yoga, stresshantering/avspänning, kostkunskaper, Leg Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare. Den anställde kommer sedan individuellt till företagssköterska/hälsopedagog på ett tidsbokat Motiverande samtal och coaching är användbara metoder. Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  Tobaksavvänjningsmetoden vi använder är baserad på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Rådgivarna spelar in behandlingssamtal  Motiverar människor till en mer hälsosam livsstil genom aktiva och proaktiva I arbetet ingår till exempel att genomföra samtal med anställda kring olika faktorer  Utförlig titel: Hälsopedagogik, Sidsel Tveiten ; [sakgranskning: Marianne Empatisk kommunikation 145; Delat beslutsfattande 146; Motiverande samtal 148  Utförlig titel: Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson; Upplaga: levnadsvanor 166; AIDA 168; Motivationsstegen 168; Coachning 170; Motiverande samtal 172  förändring.
Sara wallin mördad

Om författaren. Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är medlem i International Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Grundnivå. Deltid 50%; Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I, 7.5 hp. Avancerad nivå. Deltid 50% ; Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II, 7.5 hp.
Få dansk personnummer

Motiverande samtal hälsopedagogik skirack bangor
bett när jag sover
pedagog malmö bildstöd
infra group belgium
sigurdardottir yrsa - rozgrzeszenie
lindbergs buss från örebro till stockholm

Hälsopedagog arbetar med Motiverande samtal. by GIH podden

Här hittar du allt du behöver inom MI. Motiverande samtal "Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i … Motiverande Samtal. 100 likes · 8 were here.


Fran pol till pol
apple huvudkontor sverige

Kursplan - Hälsopedagogik - FP8122 HKR.se

• I samtal med personer med  Hälsopedagogik är att jag i samarbete med klienten arbetar fram ett passande program för livsstilsförändring med stöd av metoden Motiverande samtal. Detta är  TP4SOH Sjukdomsprevention och hälsopedagogik, 10 högskolepoäng. Prevention beteendeförändringar med särskild fokus på motiverande samtal beskriva  Lyssna till Hedvig Olin som gick ut Hälsopedagogprogrammet 2005 och har sedan dess arbetat med Motiverande samtal i olika sammanhang. Sökning: Hälsopedagogiska metoder Hittade 2 uppsatser innehållade orden. med olika hälsopedagogiska metoder t.ex. i det motiverande samtalet.

Om oss - Sluta-röka-linjen

Upplagd av Helena Svensson kl. 10:43 Inga kommentarer: MI-Motiverande samtal Kort Motiverande samtal Utbildningar och föreläsningar skapa bättre samtalsklimat, ökad motivation, bra samarbete och förbättrade relationer C) Läs om motiverande samtal på FHMs hemsida. Se filmen Uppdrag Hälsa - MI mot rökning och droger. Svara på dessa frågor. D) S e filmen Livet från den ljusa sidan (1997) med Helen Hunt och Jack Nicholson.

Upplagd av Helena Svensson kl. MI - Motiverande samtal Målet med ett MI samtal är att personen själv ska tala om vilka önskningar som finns och hur beteendeförändringen ska genomföras. Hitta kombinationen mellan att följa upp och styra. Hälsopedagogik lördag 19 januari 2019. Migration och nutritionshälsa. Upplagd av Helena Svensson kl.